Trung tâm cung cấp khí

Nguồn cung cấp khí bao gồm : khí oxy, khí nén, khí hút, khí CO2, AGSS Hệ thống cung cấp là phù hợp theo tiêu chuẩn HTM02.01, NFPA99, ISO7396-1 Công suất trung tâm cung cấp khí phụ thuộc vào quy mô của từng bệnh viện

11:28 10/12/20 774 lượt xem
Mục lục
Nguồn cung cấp khí bao gồm : khí oxy, khí nén, khí hút, khí CO2, AGSS 
Hệ thống cung cấp là phù hợp theo tiêu chuẩn HTM02.01, NFPA99, ISO7396-1
Công suất trung tâm cung cấp khí phụ thuộc vào quy mô của từng bệnh viện 
Gửi yêu cầu
Hãy cho chúng tôi biết mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại cho bạn ngay lập tức.
Gửi thông tin liên hệ
Đăng ký dịch vụ
Hotline
0988 388 178
Zalo
0988 388 178
Viber
0988 388 178
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/
Facebook
http://facebook.com/
Instagram