Bàn mổ Inspital được thiết kế để đáp ứng tất cả các yêu cầu đặc biệt của phòng mổ vận hành với hệ thống điện thủy lực mạnh mẽ và ổn định. Nhiều loại phụ kiện làm cho chúng rất linh hoạt cho các ngành phẫu thuật khác nhau. 
BÀN MỔ THUỶ LỰC
 Bàn mổ OT80.10
 
Bàn mổ OT80.20
Bàn mổ OT80.30