Bảng báo động trung tâm giám sát hệ thống khí y tế trung tâm và áp suất vận hành trong hệ thống đường ống phân phối khí, cũng như các khu vực chăm sóc bệnh nhân quan trọng của cơ sở y tế để đảm bảo rằng hệ thống chân không và khí y tế vẫn an toàn cho bệnh nhân sử dụng.
Bảng báo động kỹ thuật số Inspital được thiết kế và sản xuất tuân theo HTM2022, HTM 02-01, C11, BS EN 60601-1-2 và BS EN ISO 7396-1.
Màn hình bảng cảnh báo gắn cảm biến có thể được giám sát trên máy tính và các thiết bị khác bằng RS232.

 

 


Báo động trung tâm được thiết kế để sử dụng trong hệ thống ống góp của trung tâm cung cấp khí. Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh trong trường hợp có sự cố về áp suất. Bảng điều khiển hoạt động với hai công tắc áp suất cao và một cảm biến áp suất dương để phát hiện sự thay đổi áp suất. Cảm biến và công tắc là không đồng bộ.