* Bình chứa dịch: Chất liệu bằng polycarbonate (PC) có thể hấp ở nhiệt độ 121ºC hoặc polysulfone (PSU) có thể hấp ở nhiệt độ lên đến 135ºC (275ºF).
* Dung tích bình/ dung tích chứa dịch gồm các mã sản phẩm sau:

  • PC1/PSU1: 1.0 Lít ~ dung tích chứa: 0.75 lít;

  • PC2/PSU2: 1.7 Lít ~ dung tích chứa: 1.3 lít;

  • PC4/PSU4: 4.0 Lít ~ dung tích chứa: 3.5 lít;

Bình chứa dịch PC2
Bình chứa dịch PC4
Bình chứa dịch PSU2
Bình chứa dịch PSU4
Bình chứa dịch PSU1
Bộ hút dịch kèm bình chứa dịch PC1