Mỗi một bộ điều chỉnh lưu lượng được thiết kế 1 thang đo với chụp bảo vệ và núm điều chỉnh. Có thể được cung cấp và lắp sẵn với các đầu cắm nhanh hệ SS, BS, NF, DIN… Phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 15002:2008 và ISO 9001:2015, ISO 13485:2016.

  • Yêu cầu áp suất đầu vào cố định.
  • Thân bằng nhôm (mạ crom mờ).
  • Núm điều khiển điều chỉnh ABS.
  • Ổ cắm DISS bằng đồng thau (mạ crom mờ).
Bảng thông số kỹ thuật
 
Dòng chảy P4/ P5 đôi dùng cho O2
Loại dòng chảy P4 / P5 dùng cho O2
 
Loại dòng chảy biến động dùng cho Air
Dòng chảy biến động đôi dùng cho O2
Loại dòng chảy biến động dùng cho O2
Loại dòng chảy P4/ P5 dùng cho Air
 
Loại dòng chảy P4 / P5 dùng cho O2