• Hệ thống máy nén khí được thiết kế với cấu hình gồm: hai hoặc nhiều máy nén khí, hai hoặc nhiều bình tích áp, máy sấy, bộ lọc, bộ lọc than hoạt tính, điểm báo động, điểm đầu vào khẩn cấp và bảng điều khiển hoạt động cho trung tâm nén. 
  • Các thiết bị lựa chọn và lắp đặt cần phải tạo lên 1 trạm cung cấp khí nén là phù hợp theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8022-1 hoặc tiêu chuẩn Quốc tế ISO 7396-1 và HTM 02-01.
  • Hệ thống máy khí nén y tế được thiết kế hoàn toàn tự động cung cấp một nguồn không khí tin cậy và liên tục, ở mức áp suất được xác định trước, hệ thống máy nén khí được thiết kế để hoạt động ở mức tối đa 10bar.
Mô hình trung tâm cung cấp khí nén
Máy nén khí
 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (Khí nén sử dụng cho máy y tế 4 bar):
 
Bình khí nén dung tích từ 300 - 2.000 Lít
 
Bộ điều chỉnh khí nén

Bộ điều chỉnh không khí là quá trình điều chỉnh cuối cùng của không khí đến từ trạm khí nén. Nó được sử dụng để điều chỉnh áp suất không khí đến mức yêu cầu (4 bar hoặc 7 bar).