Thông số kỹ thuật:
- Khung xe làm bằng Crom
- Bánh trước : đường kính 8 ince
- Bánh sau : Đường kính 24 ince
- Hệ thống phanh giúp di chuyển an toàn
- Phần gác tay bằng nhựa