Ống dẫn khí và phụ kiện lắp đặt là bằng loại ống đồng chuyên dùng trong y tế 
+ Ống đồng phù hợp theo tiêu chuẩn BS EN13348
+ Phụ kiện phù hợp theo tiêu chuẩn EN1254
+ Phụ kiện khác phù hợp theo tiêu chuẩn ISO9001, ISO13485