1. Thanh góp kết nối bình

• Có các lựa chọn cho các kiểu kết nối đồng thời 1, 2, 3, 4 hoặc 5 bình.
• Làm bằng thép mạ kẽm, ống góp làm bằng đồng thau và ống đồng.

Thanh góp
 
Thông số kỹ thuật một số loại thanh góp

2. Giá giữ bình

Số chai giữ: Phù hợp với thanh góp
Giá giữ được cố định lên tường, dây xích cố định 1 đầu và 1 đầu cơ động để tháo/ lắp bình.


 

Giá giữ bình
Thông số kỹ thuật một số loại giá giữ bình

3. Dây cao áp

• Được sử dụng để kết nối các bình với bộ chuyển đổi
• Chủng loại khí cụ thể cho các bình khí O2, N2O, CO2.
• Đường kính đai ốc: 1/2”

4. Van xả: 

• Được thiết kế để sử dụng cho việc xả khí của các trạm khí y tế
• Tương thích với khí O2 và N2O
• Làm bằng đồng thau.

5. Ống kết nối linh hoạt:

• Được thiết kế để kết nối các đoạn với nhau và từng đoạn nối với ống góp.
• Làm bằng chất liệu đồng mạ crom.
• Tương thích với khí O2 và N2O.